بارگذاری

جزئیات دوره متد جهانی ریاضیات آسان " A"

  • توضیحات دوره متد جهانی ریاضیات آسان " A"
آموزشی متد جهانی ریاضیات آسان : ترم اول 
ویژه نخبگان مدارس نواحی شیراز
موارد آموزشی دوره :
آموزش محاسبات سریع ریاضی شامل انواع ضربهای اعداد چند رقمی، جمع های چند رقمی، بخش پذیری، جمع اعداد متوالی زوج و فرد، فیثاغورث،جدول ضرب اعداد بزرگتر از 10، انواع تقسیم، بالانس اعداد، یافتن ریشه اعداد (جذر)، توان اعداد، و همچنین پرورش هوش منطقی ریاضی دانش آموزان
مزایا و امکانات دوره :
1- اختصاص پروفایل اختصاصی به دانش آموز
2- آزمونهای ارزشیابی، میانترم و پایان ترم